Des de
Dijous
17
Maig
13
00
fins a
Dijous
24
Maig
2018
17
00
Matriculació CEIP Sant Vicent Ferrer

El CEIP Sant Vicent Ferrer informa:

Procés de MATRICULACIÓ per a tot l’ alumnat de nou ingrés en aquest Centre per al curs 2018-2019.

Al tauler  d’anuncis del col.legi es troba exposada tota la normativa que estableix el calendari i el procediment d’admisió d’alumnes en Centres Docents.

Per a realitzar la Matrícula a l’EDUCACIÓ INFANTIL i E. PRIMÀRIA (només alumnes que NO estan matriculats al centre) cal aportar la següent documentació:

  • Sol.licitut  (facilitada pel Centre).
  • Fotocòpia del Llibre de Familia (les fulles de l’alumne/a  i dels pares)
  • Fotocòpia del DNI dels pares
  • Document Sanitari Obligatori complimentat pel metge.
  • 1 Foto carnet (només infantil)

 

El termini de presentació de la documentació serà del 17 fins el 24 de maig a la secretaria del centre en l’horari següent:

 De dimarts a divendres, de 13:00h a 15:00h.

Dilluns, de 15:00 a 17:00 h.

Una vegada finalitzat el termini matriculació es publicarà la llista definitiva d’alumnes admesos per al pròxim curs escolar.