Policia Local
POLICIA LOCAL

 

Les principals funcions que té encomanades la POLICIA LOCAL, ja sigui en matèria administrativa o judicial son:

 

  • protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal · lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
  • instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà.
  • policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència.
  • participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei.
  • prestació d'auxili, en els casos de acidente, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista a les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
  • efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col · laboració establerta en les juntes de seguretat.
  • vigilar els espais públics i col · laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan sigui requerit per a això.
  • cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.

 

  Telèfon 609801650 --- 24h

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30