Registre Entrada
REGISTRE ENTRADA

Horari:

de dilluns a divendres: de 8:00 h a 15:00 h

Tramitació:

  • assumptes generals
  • llicències d'obres, activitats i urbanisme
  • recaptació, gestió tributària i pressupostària
  • padró municipal d'habitants, cens i estadístiques
  • serveis agropecuaris
  • serveis socials i sanitat
  • sanejament i medi ambient