Convocatòria concessió ajudes econòmiques per a rehabilitació immobles centre històric