Edicte BOP aprovació definitiva ordenança ajudes rehabilitació centre històric