Bases per a la contractació de dos socorrites

Contractació amb caràcter laboral temporal de dos socorrites per a la temporada d'estiu 2018