Edicte comissió avaluadora borsa monitors oci i temps lliure