Edicte contractació dinamitzador cultural i temps lliure