Edicte resolució concessió ajudes a l'ensenyament musical de l'Escola de Música Amanci Amorós, curs 16-17