Edicte termini de presentació de sol·licituds per al Jutge de Pau i substitut