Oferta ACPV per a la delegació de la Vall d'Albaida
Presentar currículum abans de 22 febrer. Cal ser veí/veïna de la comarca

DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

Acció Cultural del País Valencià és una associació cívica creada amb l’objectiu de promoure i organitzar tot tipus d’iniciatives, activitats i campanyes per a la promoció de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià; incorporant valors de progrés transversalment.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Tècnic/a de la delegació d’aquesta entitat a la Vall d’Albaida; la seu de la qual es troba a Ontinyent. Contracte a mitja jornada (20 hores) amb horari flexible, amb el requisit d’un matí a la setmana i la vesprada del divendres. Les tasques són, entre altres:

-Cerca, organització, difusió i balanç d’activitats culturals

-disseny de cartells

-escriptura de convocatòries, cròniques i notes de premsa

-convocar i realitzar rodes de premsa

-xerrades informatives i altres tècniques de promoció i difusió de l’entitat

-tasques administratives

 

REQUISITS:

-viure a la Vall d’Albaida

-ser major de 21 anys

-tindre afinitat amb la ideologia d’ACPV

-certificat de coneixements de valencià de grau mitjà

-títol de Batxillerat o un Cicle Formatiu Mitjà

-gestió de xarxes socials, nivell usuari

-gestió de paquet office

-carnet B1 i disponibilitat de cotxe

 

MÈRITS:

-ser soci – sòcia d’ACPV o similars (1 punt)

-certificat de coneixements de valencià: grau superior (0.75 punts), específic (1 punt)

-estudis superiors: Cicle Formatiu Superior (1 punt), Grau o Llicenciatura (1,5 punts) i Màster (2 punts)

-experiència laboral en cultura (0’5 punts per any treballat, fins a un màxim de 2 punts)

-entrevista (4 punts)

 

Cal presentar el currículum a la bústia de la seu (C/ Ramon Llin n. 10, Ontinyent) o per correu electrònic a valldalbaida@acpv.cat abans del 22 de febrer.