Pla Estratègic Participatiu d'Agullent (2a fase)

Els actius i oportunitats de millora que teniu ací descrites sorgeixen de la  diagnosi realitzada conjuntament per la ciutadania, entitats, comerços, personal tècnic de l'Ajuntament i regidores i regidors d'Agullent.