• Camí de l'assegador
L'ajuntament projecta la millora del camí de l'Assegador
Serà finançat pel Pla de Camins i Vials 2016-2017
13/02/2017

L’Ajuntamet d’Agullent, ha projectat la reparació de diversos trams del camí de l’Assegador, una via que es creua perpendicularment amb el Camí Vell d’Agullent i que degut a la seua forta pendent pateix un fort deteriorament pels clots que hi genera l’aigua de la pluja.

 

En tant que s’actuarà en una superfície d’aproximadament 275 metres lineals del camí de l’Assegador, que dóna accés a parcel·les agrícoles i a vivendes, s’ha projectat una intervenció de consolidació del sòl el més respectuosa possible a nivell mediambiental. Per això, enlloc de formigonar o asfaltar, s’emprearà una tècnica que barreja la primera capa de terra del camí amb un 5% de ciment, de manera que es crea una base compacta però que manté l’aspecte no uniforme d’un camí de terra i grava.

 

Segons ha explicat Jesús Pla, alcalde d’Agullent, a més d’estabilitzar la superfície del camí, el projecte inclou crear als laterals de la via unes cunetes que canalitzaran l’aigua de pluja. Aquesta actuació d’estabilització del camí de l’Assegador té un pressupost total de 29.353€ que seran finançats mitjançant el Pla de Camins i Vials 2016-2017.