• Camí de l'assegador
Es millora el camí de l'Assegador
15/05/2017

L’Ajuntamet d’Agullent ha reparat la superfície del camí de l’Assegador mitjançant el Pla de Camins i Vials. La intervenció de consolidació del sòl ha intentat ser el més respectuosa possible a nivell mediambiental i per això, enlloc de formigonar o asfaltar, s’ha emprat una tècnica que barreja la primera capa de terra del camí amb un 5% de ciment, de manera que es crea una base compacta però que manté l’aspecte no uniforme d’un camí de terra i grava.

El camí de l’Assegador és una via que es creua perpendicularment amb el Camí Vell d’Agullent i que degut a la seua forta pendent patia un fort deteriorament pels clots que hi generava l’aigua de la pluja. El projecte ha inclós la creació al lateral de la via d'una cuneta que canalitzarà l’aigua de pluja. .