• Carrer Mestre Tormo en obres
Millores al carrer Mestre Tormo
S'està millorant el paviment i l'accesibilitat
4/10/2017

L’Ajuntament d’Agullent està actuant al carrer Mestre Tormo, en concret al tram que va entre el carrer Joaquím Pons i l'avinguda de Sant Vicent Ferrer, per tal de millorar el paviment d’aquesta via del centre històric i millorar-ne l'accessibilitat. A més, en la intersecció del carrer Mestre Tormo amb la costera del llavador de Dalt, s'està creant una jardinera.

 

La intervenció, que té un cost de 58.294€, s'està aprofitant per a renovar alguns dels serveis de distribució del subsòl, com les canodades de la xarxa d'aigua potable. El projecte inclou la substitució tant de les llambordes del vial com de les rajoles de la vorera, per materials més nobles i poc esvarosos, col·locats en un únic nivell. Aquesta intervenció està finançada pel Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) de la Diputació de València.