Millores a la zona forestal de la Serreta
31/05/2018

L'Ajuntament d'Agullent està realitzant una xicoteta acció de millora de la massa forestal en la zona pública de la Serreta.

Es tracta d'una actuació valorada en 4.058€ i subvencionada pel programa de Gestió Forestal Sostenible de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.

Els treballs silvícoles que s'estan executant contemplen xicotetes podes de l'arbrat existent, desbrossament selectiu de matolls i l'aclarida de zones amb una alta densitat, per afavorir els peus més idonis. A més, també s'extrauran manualment restes grosses de llenya.