• Tram final del barranc de la Canadella
Recuperació de l'entorn del llit del barranc de la Canadella
A partir de febrer l'ajuntament actuarà al tram final
25/01/2017

L’Ajuntamet d’Agullent, mitjançant el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles, té previst realitzar a partir de febrer una actuació al tram final del barranc de la Canadella, per a recuperar part del llit del barranc, que va ser pavimentat fa una dècada.  L’actuació, supervisada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, permetrà millorar l'actual capacitat del llit del barranc per a la conducció de les aigües pluvials i restaurar parcialment el seu estat original.

 

El projecte proposa l'eliminació parcial de la llosa de formigó existent  i l’execució d’una rasa (zanja) a la terra, que restituirà la secció del barranc que ha estat minimitzada en el transcurs del temps per alguns despreniments de terres i per l'afecció de terres procedents de la construcció d'obres confrontants. L'actuació també té en compte la retirada d'un tram de canonada de 300 mm de diàmetre, actualment fora d'ús i que ha quedat a la vista en la superfície, així com l’eliminació d’alguns arbustos, entre d’altres. 

 

Segons ha explicat Jesús Pla, alcalde de la localitat, les obres han estat incloses pressupostàriament al Pla d’Inversions Financerament Sostenibles dirigit a municipis menors de 5.000 habitants de la província de València. “Es tracta d’uns treballs que permetran restituir un tram de 200m de barranc que havia estat pavimentat. Ara s’eliminarà la capa de formigó perquè les aigües pluvials puguen discórrer d’una manera més ordenada a la part baixa del barranc, a la confluència amb la Font Jordana, on hi ha un conducte metàl·lic soterrat de 250 cms de diàmetre, per a captar-les”.

 

A l'actualitat el tram final del Barranc de la Canadella, que correspon a un traçat d'uns 200m de longitud, està cobert per una sola de formigó d'uns 20 cms d'espessor i una amplària variable d'entre 4 i 5 metres. Una base de formigó que genera que l’aigua de pluja agafe una forta velocitat.  Sota aquest formigó discorre una canonada enterrada de conduccions d'aigües fecals que ve des del poliesportiu municipal de la localitat i travessa la totalitat del barranc. Aquesta canonada serà respectada i només s’actuarà al llit del barranc per a garantir-ne la seua naturalització.