Serveis Socials
  • Servei d'Ajuda a Domicili (SAD):

Dirigit a persones majors amb situació de dependència, menors en situació de risc, discapacitats i qualsevol persona o nucli familiar que requerisca el servei

  • INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
    • Informació i assessorament sobre recursos i ajudes vigents
    • Tramitació d'ajudes individuals, ajudes per a l'atenció d'ancians, teleassistència, major a casa, bons residència, bons centre de dia, descomptes fem i telèfon, Pensions No Contributives, Ajudes d'emergència, Vacances de l 'IMSERSO i de la Generalitat, Programa de Termalisme, etc.
    • Derivació a altres serveis especialitzats (CRIS, Residències, Centres de Día, UCA)