Campanya de desratització

La Diputació de València ha concedit a l’Ajuntament d’Agullent l’import de 629,34€ que per a realitzar una campanya de desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i clavegueram. Aquest diners corresponen al 75,26 % d’aquesta campanya de salut pública, per a l’exercici 2020.
La Diputació de València trau una línia d’ajudes amb l’objecte de desenvolupar campanyes de prevenció i foment de la salut en ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi,  amb el fi de contribuir a millorar la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren estes campanyes són:  de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram, i de control de vectors (mosques i mosquits).