El col·legi ofereix servei d'hora matinera

La regidoria d'Educació ha habilitat per al mes de setembre un servei de 15h a 17h per als alumnes del CEIP Sant Vicent Ferrer que necessiten quedar-se al centre. Per poder acollir-se a aquest servei cal inscriure al xiquet@ prèviament a través del telèfon de la consergeria del centre (962907179). La inscripció prèvia és obligatòria.

Al llarg del curs escolar, i mentre la situació sanitària ho permeta, la regidoria d'Educació també ofereix l'habitual hora matinera amb el preu d'1€ al dia. Per a més informació i aclariments cal adreçar-se a la Casa de la Cultura (96 2907472)

L'Ajuntament d'Agullent ha estat treballant en els darrers mesos perquè la tornada a l'escola en temps de pandèmia siga el més segura possible, i per aconseguir-ho ha estat treballant conjuntament amb els equips directius dels centres educatius del poble i les seues AMPES, per tal d'elaborar protocols d'actuació, plans de contingència i realitzar la senyalització dels centres educatius. A més, a nivell municipal, s'ha coordinat les desinfeccions i les neteges diàries d'espais interiors i exteriors de tots els centres educatius, s'ha dotat els centres del material de protecció i desinfecció necessari i s'ha incrementat el nombre de personal per tal de garantir el servei a les activitats de l’escola matinera, extensiva i hores extraescolars.