Ajuda vivendes casc antic

 
  • Bonificació del 100% en l'impost de construccions en les llicències d'obres de rehabilitació de façanes i cobertes.

  • Bonificació del 50% en l'impost de construcció en les llicències de las restants obres de rehabilitació.

  • Exempció de taxes per ocupació de vials en les actuacions de rehabilitació amb un límit temporal de 6 mesos.