Altres administracions

Seleccioneu un enllaç el qual et portarà a la pàgina del Servici que haja seleccionat en una nova finestra:

logo_DVA

Pagament de Tributs Diputació València
  Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet.
logo_DVA Servei PROP de la Generalitat Valenciana
  Prestació de Serveis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses.
logo_DVA Oficina Virtual del Catastro
  Comprovació certificats cadastrals, cartografia i dades cadastrals entre altres serveis.
logo_DVA Administració General de l'Estat
  Informació i accés a serveis de l'Admón. General de l'Estat.
logo_DVA agència Tributària
  L'Agència Tributària és l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.
logo_DVA Tresoreria General Seguretat Social
  Gestió / Pagament, Drets, Obligacions i Serveis de la Seguretat Social.
logo_DVA Ventanilla Única Empresarial
  Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.