Convocatòria extraordinària Junta Qualificadora Valencià

Convocatòria extraordinària de la prova de nivell C1 de la JQCV

Més info al cartell adjunt