Edicte de l'Ajuntament d'Agullent sobre delegacions als regidors