Horts Urbans

L’ajuntament té previst posar en marxa un projecte d’Horts Urbans quan es recupere la disponibilitat de l’aigua de sequiatge. Us informarem aleshores de les bases que regiran aquest projecte.