Benvinguts al portal de la transparència

L' Ajuntament té com un dels seus objectius estratègics aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiu i pròxim a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent a la gestió. El nou portal de transparència municipal s'emmarca dins d'esta estratègia i pretén apropar als ciutadans del municipi tota la informació d'interés que els ajude a conéixer millor la gestió de l'entitat.

Els àmbits de la transparència municipal

El portal de transparencia municipal se enmarca dentro de esta esta estrategia y pretende acercar a los ciudadanos del municipio toda la información de interés que les ayude a conocer mejor la gestión de la entidad

Plens municipals, Corporació, Comissions informatives, Organització i infraestructures i més informació de l'Ajuntament

Pressupostos, Periode mitjà de pagament, Comptes anuals, Adjudicació de contractes i tota la informació econòmica de l'Ajuntament

Normativa municipal, Urbanisme, Edictes, Protecció de dades

Tràmits i instàncies municipals, Informació pública, Plans i programes