Organització

Saluda de l'Alcalde

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan presents pràcticament en tots els àmbits de la nostra vida, i encara que a vegades tanta connectivitat ens genera algun maldecap, és ben cert que ben emprada ens pot servir per estar millor informats.

Des de l’administració local tenim l’obligació de fomentar la transparència,  i sense cap mena de dubte aquesta web és una bona eina per aconseguir aquest objectiu, doncs hi trobareu la informació més rellevant de la gestió municipal.

A més, estem treballant perquè poc a poc la web no siga només un espai unidireccional d’informació, de l’ajuntament cap al veïnat, sinó que puga afavorir una conversa telemàtica per agilitzar tràmits i suggeriments. Per suposat, sense que això reemplace l’atenció personal i de proximitat, que és la base de l’administració municipal.

Així doncs, us convide a passar. Sigau benvinguts i benvingudes. 

Corporació municipal

Equip de govern