Registre Entrada

Tramitació:

 

  • Assumptes generals
  • Llicències d'obres, activitats i urbanisme
  • Recaptació, gestió tributària i pressupostària
  • Padró municipal d'habitants, cens i estadístiques
  • Serveis agropecuaris
  • Serveis socials i sanitat
  • Sanejament i medi ambient